/Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat2018-07-28T13:20:06+00:00

Adatvédelmi nyilatkozat

1. A Tájékoztató célja
Jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) a https://faterok.hu domain név alatt elérhető Flashvision Kft. és Kis-Vörös Péter (Egyéni vállalkozó) („Adatkezelők”) által üzemeltetett Weboldal („Weboldal”) adatkezelési gyakorlatát ismerteti a Weboldalra érkező látogatókkal (továbbiakban „Felhasználók”). A tájékoztatás kiterjed arra, hogy a Weboldal milyen Személyes és egyéb adatokat gyűjt, illetve tárol a Felhasználókról, miként dolgozza fel azokat.

Az Adatkezelők elkötelezettek a Felhasználók Személyes adatainak védelme mellett. Mielőtt megadná adatait, kérjük olvassa el a Személyes adatai védelmére vonatkozó tájékoztatásunkat.

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a változó jogszabályi környezethez, illetve a Weboldal változásaihoz igazodva jelen Tájékoztatót bármikor módosítsák. A mindenkor hatályos Tájékoztató a Weboldalon kerül megjelenítésre.

Az Adatkezelők a birtokukba jutott Személyes adatok kezelése során biztosítják a megfelelést az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében („GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”) foglalt követelményeknek.

A Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírtakat.

2. Fogalom meghatározások

2.1. Adatkezelés: személyes adatokat érintő tevékenységek, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.2. Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősülnek:

Név: Flashvision Kft.
Székhely: 1047 Budapest, Fülek utca 15.
Cégjegyzékszám: 01-09-973937
Adószám: 23695047-2-41
E-mail cím: info@flashvision.hu

valamint

Név: Kis-Vörös Péter (egyéni vállalkozó)
Levelezési cím: 7632 Pécs, Szabó Ervin tér 12.
Nyilvántartási szám: 35784050
E-mail cím: kisvoros.peter@faterok.hu

2.3. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldal Szolgáltatásait igénybe veszi, és ennek keretében megadja személyes adatát.

2.4. Személyes adat: természetes személyekre vonatkozó információk, amelyek alapján az adott személy közvetve vagy közvetlenül beazonosítható.

2.5. Szolgáltalás: az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Weboldalon.
Weboldal: az Adatkezelők által üzemeltetett https://faterok.hu internetes oldal.

3. A kezelt Személyes adatok köre
A Felhasználónak a saját e-mail postafiókjából lehetősége van az Adatkezelők részére e-mail üzenetet küldeni vagy a Weboldalon a kapcsolat felvételi űrlapon keresztül üzenetet küldeni. A kapcsolattartással összefüggésben az Adatkezelők tudomására jutott adatokat (név, e-mail cím, üzenetben foglaltak) kizárólag e tevékenység céljából használja fel és harmadik félnek további adatfeldolgozásra nem továbbítja.

4. Az Adatkezelők által kezelt további adatok köre

4.1.1. Cookie technológia használata
Az Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyeznek el. A Weboldal meglátogatásával a Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelők a felhasználói élmény fokozása érdekében, látogatottság-mérés, valamint weboldal-elemzési célokból, továbbá külső szolgáltató által elhelyezett reklámok megjelenítéséhez a Weboldallal összefüggésbe hozható cookie-kat használjon.

A legtöbb böngészőprogram alapbeállítás szerint fogadja a cookie-kat, melyet a Felhasználó a böngésző beállításaiban megváltoztathat. A Felhasználó a böngészőjében el tudja utasítani a cookie-kat, illetve törölni tudja azokat a saját számítógépéről, valamint annak alkalmazását le is tilthatja.

Amennyiben a Felhasználó letiltja a böngészőprogramban a cookie-k fogadását, nem garantált a Weboldal funkciójának zavartalan használata. Előfordulhat, hogy a Weboldal bizonyos részeihez nem fér hozzá.

A cookie-k által kezelt adatok személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, így a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. A cookie-k által kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelők és a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók, pl. Google fér hozzá.

Milyen cookie-kat használunk?

4.1.2. Weboldal saját sütijei
•  Session (munkameneti) cookie
Ezek a cookie-k csak átmenetileg tárolódnak, ameddig a felhasználó az oldalon tartózkodik. A böngésző bezárásával a cookie törlődik.

•  Tárolt cookie
Ez alapján azonosítható, hogy a látogató felhasználó az adott böngészőből már találkozott egy adott tartalommal. Ilyen pl. a cookie használatról tájékoztatást nyújt figyelmeztető üzenetsáv, melyet a látogató felhasználó egy adott számítógépen az adott böngészőből már elfogadott, akkor nem jelenítjük meg többször.

4.1.3. Analitikai célra használt cookie-k
Az Adatkezelők a Weboldallal kapcsolatban igénybe veszik a Google webanalitikai rendszer (Google Analytics) szolgáltatásait. A Google webanalitikai rendszer segítségével követhető és mérhető a Weboldal látogatottságát, a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenységeit.
A Google által kezelt adatokról és azok feldolgozásáról az alábbi linkeken kaphat bővebb felvilágosítást:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
http://www.google.com/analytics/
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

4.1.4. Facebook cookie-k
A Weboldalon elhelyezésre kerültek megosztó gombok, hogy a Felhasználó könnyen meg tudja megosztani a Weboldal tartalmait a közösségi oldalakon.
A használt cookie-król a közösségi oldalak adatvédelmi irányelvei között tájékozódhat:
https://www.facebook.com/about/privacy

4.1.5. Weboldalon megjelent hirdetések személyre szabására és remarketing célra használt cookie-k
Alkalmazásra kerülnek olyan cookie-k is, amelyek a Weboldal látogatója számára, érdeklődési körének megfelelő hirdetést jelenít meg. Ezen cookie-k használatával a következő adatok kezelése valósul meg: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák. A hirdetések megjelenítésére a Google hirdetési rendszerén keresztül történik A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelemi irányelvekről itt tájékozódhat bővebben: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

4.1.6. Affiliate linkek által fogadott cookie-k
A Weboldalon affiliate linkeket is elhelyezhet az Adatkezelők. Az affiliate linkek a Weboldalon elhelyezett, az Adatkezelőt megillető jutalékot biztosító linkek. Az ilyen linkre kattintva a Felhasználó egy külső szolgáltató weboldalára jut, ahol a szolgáltató cookie-t helyez el a Felhasználó számítógépén, melyből tudja, hogy a látogató a Faterok.hu webhelyről érkezett. Ha a külső szolgáltató oldalán a Felhasználó valamilyen tranzakciót bonyolít, pl. vásárol az oldalon, akkor az Adatkezelők a tranzakció után jutalék elszámolásra jogosultak.

Az affiliate linkeket az Adatkezelők (a) szimbólummal jelöli meg az oldalon. A külső szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójától a linken keresztül átirányított weboldalon tájékozódhat.

4.1.7. Beágyazott tartalmak által gyűjtött adatok (külső szolgáltató)
A Weboldalon a Google szolgáltatásait igénybe véve beágyazott Youtube videók érhetőek el, amelyek a Felhasználóról adatokat gyűjtenek. A Google által kezelt és gyűjtött adatokról bővebben itt tájékozódhat:
https://policies.google.com/privacy#infocollect

4.1.8. Biztonsági program által gyűjtött adatok
A Weboldal és az adatok védelme érdekében egy biztonsági háttérprogram fut, amely bizonyos esetekben, pl. a Weboldalra történő sikertelen bejelentkezések, vagy ismételt bejelentkezési kísérletekhez köthető IP címeket eltárolja biztonsági okokból. Harmadik fél részére az adatokat nem továbbítja.

5. Az Adatkezelés célja, jogalapja
Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:
  online tartalomszolgáltatás;
  a Felhasználóval való kapcsolattartás;
  a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
  egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
  statisztikák, elemzések készítése;
  az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
  a Felhasználók jogainak védelme;
  az Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítése.

Az Adatkezelésre a Felhasználó önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általa közölt Személyes adatai felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Az adatkezelés időtartama
A Felhasználó által küldött e-mailek vagy postai levelek esetén, ha a Felhasználó máshogy nem rendelkezik, a megkeresett Adatkezelők az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően 1 évig megőrzi, majd azt azonnal törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7. Személyes adatok védelme, biztonság
Az Adatkezelők mindent megtesznek, hogy a Felhasználók által szolgáltatott személyes adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezeljék, és azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására.

Az Adatkezelők által gyűjtött Személyes adatok tárolása biztonságos szerveren történik. A Weboldalról elküldött, a Felhasználók által megadott Személyes adatok biztonságosan, titkosítással – https protokollon keresztül – kerülnek továbbításra az Adatkezelőkhöz.

Személyes adataihoz csak az Adatkezelők férhetnek hozzá, azt harmadik félnek semmilyen célból nem továbbítják.

8. A Felhasználó jogai

8.1. Tájékoztatáshoz való jog
A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők tájékoztassák, hogy az Adatkezelők hogyan kezelik Személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Tájékoztató is ezt a célt szolgálja.

8.2. Hozzáféréshez való jog
A Felhasználó jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az általunk kezelt Személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

8.3. Helyesbítéshez való jog
A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

8.4. Törléshez való jog
A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódó esetekben.

8.5. Korlátozásához való jog
A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát.

8.6. Adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó jogosult az általunk kezelt Személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

8.7. Tiltakozáshoz való jog
A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Ha kérdése van az Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, illetve bármilyen problémája, panasza van Személyes adatainak gyűjtésével, kezelésével vagy megosztásával kapcsolatban, kérjük, jelezze a hello@faterok.hu email címen vagy az Adatkezelők postai címére küldött tértivevényes levél formájában.

Amennyiben válaszunkkal nem elégedett, panaszával az adatvédelmi hatósághoz is fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06 1 391 1400, honlap: www.naih.hu

9. Egyéb külső webhelyek (külső linkek)
A Weboldal hivatkozásokat (hiperlinket) tartalmazhat, melyek harmadik felek webhelyeire mutatnak. Tájékoztatjuk, hogy a fenti adatvédelmi irányelvek csak a Weboldal tartalmára vonatkoznak, és azokra a webhelyekre nem, amelyekre esetleg hivatkozásokat jelenítünk meg. Az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel más webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Ezzel kapcsolatban kérjük, olvassa el a hivatkozott oldalak adatkezelési tájékoztatóját.

Budapest, 2018. július 28.

Weboldalunkon sütiket használunk. Bővebb információért és az adatvédelmi tájékoztatónk megtekintéséhez kattints ide. Elfogadom