/Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat2022-03-18T16:14:33+00:00

Jogi nyilatkozat

1. Szolgáltató
Név: FlashVision Kft.
Székhely: 1047 Budapest, Fülek utca 15.
Cégjegyzékszám: 01-09-973937
Adószám: 23695047-2-41
E-mail cím: info@flashvision.hu

valamint:

Név: Kis-Vörös Péter (egyéni vállalkozó)
Levelezési cím: 7632 Pécs, Szabó Ervin tér 12.
Nyilvántartási szám: 35784050
E-mail cím: kisvoros.peter@faterok.hu

2. Felhasználók
Felhasználónak minősül mindenki, aki a Faterok.hu weboldalt, illetve annak bármely elemét meglátogatja. A Felhasználók az oldal látogatásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével elfogadják a jelen Jogi Nyilatkozatban leírt feltételeket.

3. Szolgáltatás
A Szolgáltató a https://faterok.hu domain név alatt üzemeltetett weboldalon („Weboldal”) a mindennapi élettel kapcsolatos tartalmakat tesz közzé, és oszt meg a Felhasználókkal.

4. Szolgáltatás célja
A Weboldal célja, hogy segítse és támogassa a Felhasználókat a mindennapi életükben előforduló – az oldal témájába vágó – problémák megoldásában. Ennek érdekében az előző pontban említett szolgáltatást nyújtja.

5. A Weboldal tartalmára vonatkozó rendelkezések

5.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor módosíthassa, akár előzetes figyelmeztetés nélkül meg is szüntesse. A Szolgáltató jogosult továbbá a Weboldal megjelenésének és működésének megváltoztatására, illetve a szolgáltatás leállítására vagy ideiglenes szüneteltetésére.

5.2. A szolgáltató jogosult a Weboldal bármely részén hirdetést elhelyezni. A Szolgáltató által elhelyezett hirdetések a Weboldalon megjelölésre kerülnek.

6. Felelősségvállalás, kártérítés

6.1. A Szolgáltató nem garantálja a Weboldal 100%-os hibamentes működését, és nem vállal felelősséget a szolgáltatásnyújtásra használt infrastruktúra – ideértve a hardver- és szoftverelemeket – a szolgáltatás nyújtás céljának megfelelő hibamentes működésért. Ennek értelmében nem felel a hardver- és szoftverhibákért, illetve az esetlegesen azokból adódó problémákért. Ide értjük azokat a hibákat és az azokból származó problémákat is, amelyek harmadik fél, pl. külső tárhely-szolgáltató vagy internet-szolgáltató rendszerében keletkeztek.

6.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból keletkezett, a rendszert külső támadásból ért (pl. hacker támadás) vagy erre a célra fejlesztett szoftver által okozott károkért, az ezek következményeként nyilvánosságra kerülő, a Szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokért, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésért. Ilyen esetekben csakis kizárólag az ezzel összefüggésbe hozható elkövetőt terheli felelősség.

6.3. A Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett linkeken (hivatkozás) elérhető más weblapok tartalmáért, és azok biztonságosságért, az ott megadott adatok védelméért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Weboldalon hivatkozott más oldal vagy a hivatkozás sérti a hatályos jogszabályokat vagy harmadik személy jogait, a Szolgáltató a Weboldalon elhelyezett hivatkozást azonnal eltávolítja.

A Weboldalon megosztott tartalmak nem tekinthetők tudományosan elfogadott, bizonyított és hiteles tényeknek. Azok esetleges kipróbálása mindenki saját felelősségére történik.

7. Szellemi tulajdon és saját szerzői jogok

7.1. A weboldal teljes tartalma – beleértve annak minden elemét, pl. logókat, grafikákat, videókat, adatbázisokat stb. – a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik és az ezekkel kapcsolatos szerzői jogok a Szolgáltatót illetik meg.

7.2. A Weboldal bármely részének másolása, annak más weblapba történő beillesztése, és egyéb más formában való felhasználása csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával lehetséges.

8. A Weboldalra mutató külső hivatkozások (linkek)

8.1. A Weboldal linkjét, beleértve bármely aloldalának elérését külső weboldalakon és közösségi oldalakon elhelyezni csak abban az esetben lehetséges, ha az nem sérti a Weboldal és Szolgáltató érdekeit.

8.2. A Weboldal linkjét, beleértve bármely aloldalának elérését kártékony weboldalra elhelyezni tilos!

8.3. Ártó, szándékos károkozás céljából más weboldalakon a Faterok.hu Weboldalra illetve annak bármely aloldalára mutató linkek elhelyezése büntetőjogi feljelentést von maga után.

9. Adatkezelés

9.1. A Szolgáltató, mint adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok biztonságát és kijelenti, hogy a szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés során betartja a hatályos jogszabályokban leírtakat, és a személyes adatokat bizalmasan kezeli, továbbá megtesz minden olyan intézkedést, mellyel a kezelt adatok biztonságát garantálni tudja.

9.2. A személyes adatok használatát a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója szabályozza, melyet ide kattintva megtekinthet.

9.3. A Weboldal látogatásával minden Felhasználó aláveti magát az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

10. A Weboldal tárhely szolgáltatója
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Elérhetőségek:
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Telefon: +36 1 789-2-789
Weboldal: https://tarhely.eu

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Minden módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

11.2. Jelen Jogi nyilatkozatot az Európai Unió, illetve Magyarország hatályos jogszabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

Budapest, 2018. július 28.

Weboldalunkon sütiket használunk. Bővebb információért és az adatvédelmi tájékoztatónk megtekintéséhez kattints ide. Elfogadom